WAT DOEN WIJ?

In Hoogland is het fijn wonen in een groene, landelijke  omgeving met de gemakken van de stad dichtbij. De dorpsgemeenschap van Hoogland wordt gekenmerkt door een groot saamhorigheidsgevoel, wat zich uit in tal van feesten zoals carnaval en het Dorpsfeest, maar ook in zorg voor elkaar en de woonomgeving.

 

Het Hooglands Dorpsteam – kortweg Dorpsteam – probeert er alles aan te doen om dit zo te houden. Het Dorpsteam bestaat uit bewoners van Hoogland, die zich vrijwillig en actief bezig houden met allerlei zaken in en over de wijk en heeft hiervoor regelmatig contact met andere betrokken partijen zoals de gemeente Amersfoort, Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, de wijkagent, Buurtzorg en Welzijn.

Hiervoor heeft het Dorpsteam een aantal werkgroepen ingericht rondom de belangrijkste thema's. De meeste leden van het Hooglands Dorpsteam zijn ook lid van één van de werkgroepen. 

 

Het Hooglands Dorpsteam komt tweemaandelijks bij elkaar in De Neng om allerlei onderwerpen en thema’s die aandacht nodig hebben in Hoogland te bespreken en actie te ondernemen wanneer dit nodig is.

Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om een of meer van onze vergaderingen bij te wonen.

 

 

 

 

 

WIE ZIJN WIJ?

MARION VAN HEES

 

Voorzitter

Lid Hooglandse Maatjes

mavanhees@kpnmail.nl

ANKIE HILHORST

 

Notulist

Lid Werkgroep Buurtbudget 

ankiehilhorst@gmail.com

TIMO BLOM

 

Lid Werkgroep Buurtbudget

Lid Werkgroep Verkeer

blom-kok@planet.nl

PAUL KORTING

 

Senioren in beweging

pkorting@hetnet.nl

ANS BRUINS

 

Lid Werkgroep Groen 

ansbruins54@gmail.com

ELISE BLOM

 

Kids Active 

e.m.blom@hotmail.com

WILMA ADRIAANSE

 

Verhalen in Hoogland

wilma.adriaanse@gmail.com

WIM DE HAAN

Communicatie

wdeh@kpnplanet.nl

JESSICA DIRKS

 

Websitebeheer

jessica.dirks@xs4all.nl

Please reload

© 2016 by Hooglands Dorpsteam

Hooglands Dorpsteam