(NIEUWE) ORGANISATIE VAN HET WELZIJNSWERK IN HOOGLAND

Het Hooglands Dorpsteam houdt zich vrijwillig en actief bezig met de zorg voor elkaar en de woonomgeving in Hoogland. Dit doen wij niet alleen. Naast ons zijn tal van andere vrijwilligersorganisaties maar ook professionele organisaties actief op dit vlak. 

 

De hele verzameling van initiatieven in de wijk door vrijwilligers, maar ook door professionele organisaties (ook wel sociale basisinfrastructuur genoemd), wordt vanaf 1 januari 2017 door één instelling in Amersfoort gecoördineerd. Deze nieuwe coördinerende partij in Amersfoort is Indebuurt033. 


Indebuurt033 heeft samen met de inwoners, inwonersinitiatieven, welzijnspartners en andere betrokkenen een Wijkplan voor Hoogland gemaakt, waarin is uitgewerkt wat de Hooglanders zelf kunnen doen en wat er nog nodig is aan hulp door de Welzijnsinstellingen.


Het Buurtbestuur past dit plan ieder jaar aan op basis van de wensen en behoeften van de dorpsbewoners. "De burger gaat zelf steeds meer bepalen óf en hóe er hulp gegeven moet worden”. Mensen die een goed beeld hebben van het dorp kunnen meedoen met het Buurtbestuur. Het Buurtbestuur bestaat uit een aantal bevlogen dorpsbewoners, aangevuld met beroepsmensen zoals de wijkagent (Arie Spruijt, tel. 0900-8844) en de jongerenwerker (Bob Vrenegoor, tel. 06–81352545). Zij stellen als Buurtbestuur namens de dorpsbewoners het wijkplan (over aanpak van het welzijnswerk) jaarlijks bij.  Ook beoordelen zij nieuwe ideeën of deze goed passen in dit wijkplan.

 

Eefke Wesdorp (eefke.wesdorp@indebuurt033.nl) is dit jaar aangesteld als onze Buurtnetwerker. Zij is ook lid van het Buurtbestuur en helpt met het maken van het Wijkplan. Heeft u opmerkingen of vragen over het Wijkplan of aan het Buurtbestuur, dan kunt u met haar contact opnemen


Heeft u een goed idee hoe we als dorpsbewoners elkaar nog beter zouden kunnen helpen, neem dan contact op met het HooglandsDorpsteam (Marion van Hees tel. 033-888 7289) of met de Vereniging Dorpsbelangen Hooglands (Jan Bijvank, tel. 06-248 266 98). Wij kunnen u helpen om uw ideeën verder te ontwikkelen en uit te werken. Voor ideeën die goed aansluiten bij het Wijkplan, kan Indebuurt033 geld beschikbaar stellen voor de uitvoering. De regeling om hier voor in aanmerking te komen kunt u vinden op  https://amersfoort.notubiz.nl/modules/5/Raadsinformatiebrieven/344043.  

Ook kunt u ervoor kiezen zelfstandig en rechtstreeks subsidie aan te vragen bij Indebuurt033. Op https://www.indebuurt033.nl/prettig-samen-leven/ondersteuning-bewonersinitiatief/subsidie-aanvragen/vindt u hiervoor de formulieren en bijbehorende uitleg. 

Eefke Wesdorp

Buurtnetwerker Hoogland

eefke.wesdorp@indebuurt033.nl