WAAR WIJ ONS HARD VOOR MAKEN

TOEGANKELIJKE VOORZIENINGEN VOOR IEDEREEN - WERKGROEP TOEGANKELIJKHEID 

 

De Werkgroep Toegankelijkheid richt zich op het vergroten van de toegankelijkheid van de openbare ruimtes in Hoogland voor valide en minder valide personen, gebruikers van rolstoelen, scootmobielen en mensen met rollators en kinderwagens. De werkgroep signaleert ook of op- en inritten, oversteekplaatsen voor eerdergenoemden en visueel gehandicapten veilig en goed toegankelijk zijn. Daar waar die verbeteringen behoeven zal voor zover het Gemeentelijke voorzieningen betreffen contact worden opgenomen met de daarvoor verantwoordelijke instanties bij de gemeente. Ook kunt u zelf bellen met het telefoonnummer 14033 van de gemeente Amersfoort voor scheve tegels of andere obstakels.

De werkgroep wil daarnaast het begrip voor mensen met een beperking vergroten door het geven van voorlichting. In samenwerking met het Gehandicapten Platform in Amersfoort hebben wij een lesprogramma ontwikkeld voor leerlingen van de basisschool, getiteld: “Een beperking, nou en?!”  Kinderen uit groep 6-7-8  maken op een speelse en interactieve manier kennis met het dagelijks leven van mensen met een beperking en leren dat mensen ondanks een beperking toch nog tal van mogelijkheden hebben om aan de samenleving deel te nemen.

 

Meer weten over  de Werkgroep Toegankelijkheid? Wilt u een obstakel melden of heeft u interesse voor de ervaringsles? Neem dan contact op met Gerda Dechamps  via werkgroepmobiliteithoogland@gmail.com.

ACTIVITEITEN VOOR (ALLEENSTAANDE) OUDEREN - HOOGLANDSE MAATJES

De Hooglandse Maatjes zijn vrijwilligers, die inwoners van Hoogland - vaak ouderen - hulp bieden en ondersteunen bij diverse vragen. Naar aanleiding van hun wensen of hulpvragen helpen wij om een geschikte activiteit of een passend aanbod te vinden. 
Onze motivatie is omzien naar elkaar want we hebben elkaar nodig: voor hulp, maar ook voor gezelligheid en vriendschap. Als je ouder wordt en niet meer deelneemt aan het arbeidsproces wordt je vertrouwde kring snel kleiner, bijvoorbeeld omdat je gezondheid minder wordt, je partner komt te overlijden en andere familie en vrienden wegvallen.
Hulp vragen is lang niet altijd gemakkelijk,maar het is altijd een opluchting als je het dan toch doet, en er een oplossing voor je probleem gezocht en gevonden wordt. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld onze telefooncirkel. Acht jaar geleden opgezet en zeer nuttig gebleken. Elke dag even contact hebben met een leeftijdgenoot, even een stem horen en ervaren dat er iemand luistert.
Behalve dat we mensen met elkaar in contact brengen door middel van activiteiten, bieden we ook praktische hulp. Een klusje in huis of in de tuin, mee naar de dokter of het ziekenhuis, boodschappen doen bij ziekte of een wandelingetje maken. Mede daarom zijn we altijd op zoek naar mensen die graag iets voor anderen willen doen. Als u een hulpvraag heeft óf graag zelf de handen uit de mouwen steekt kunt u de volgende mensen mailen of bellen: Tilly Peet (tel.4331800; tillybakker@kpnmail.nl), Ria Abbring (tel.4808403; abbring@xmsnet.nl) of Marion van Hees (tel.8887289; mavanhees@kpnmail.nl).

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN (EN OUDERS) - KIDS ACTIVE 480

 

Kids Active 480 zet zich in om activiteiten te bieden aan kinderen in de basisschool leeftijd, waarbij samenspel centraal staat. Traditioneel worden ieder jaar twee feesten georganiseerd, te weten: 

  • Paaseieren zoeken in speeltuin Ookee op de vrijdag of zaterdag voor Pasen, in samenwerking met enkele trouwe sponsoren. Het festijn met ruim 4.000 eieren, waar ieder jaar meer dan 300 kinderen aan meedoen en waarbij natuurlijk ook de Paashaas niet ontbreekt, is niet meer weg te denken uit ons dorp; het is gratis toegankelijk voor de leeftijd van 4-12 jaar en buiten is er gratis thee en koffie voor de ouders. Ook zijn er prijsjes te winnen, bij het vinden van de Gouden eieren in verschillende leeftijdscategorieën. De kinderen kunnen zich ook laten schminken.

  • Een Kerstfeest, waar niet alleen ongeveer 150 kinderen op af komen maar ook ouders en familieleden het moment aangrijpen om ander wijkbewoners te ontmoeten in een gezellige Kerstsfeer. Er is van alles te doen: workshops onder begeleiding (timmeren, kerststukjes maken en knutselen), sjoelen en er is een raadspel, ook met prijsjes.

Dankzij het Buurtbudget Hoogland en onze vaste sponsors Albert Heijn Hoogland en Intertoys Emiclaer en betrokken Hooglanders kunnen we dit realiseren.

Meer weten over de Werkgroep Spelen? Wilt u als sponsor ‘prijsjes’ of versnaperingen beschikbaar stellen of wilt u meer weten over de aangeboden activiteiten? Neem dan contact met ons op via kidsactive480@gmail.com.

EEN SCHONE EN GROENE WIJK - WERKGROEP GROEN

De Werkgroep Groen zet zich in om het groen in en rondom Hoogland te behouden en te versterken samen met de bewoners. Jaarlijks wordt een grote schoonmaakactie opgezet in samenwerking met Jong Hoogland om de wijk weer netjes te maken. De Werkgroep Groen  heeft ook de Vlinderroute ontwikkeld en uitgezet om de vlinderstand in Hoogland te verbeteren. Hiervoor zijn speciale bloemen en planten gezaaid in minituintjes rond de twintig vlinderpalen.  U kunt hier de folder downloaden, waarin u meer kunt lezen over de vlinderroute. Nieuwe enthousiaste tuiniers zijn zeer welkom. Er zijn nog leuke plekken vrij. Rij eens de route en meld je aan als tuinier. Je mag het tuintje naar eigen inzicht inrichten, kennis en ervaring is niet noodzakelijk!

De Werkgroep Groen heeft evenals de Werkgroep Mobiliteit een lesaanbod voor kinderen op de basisschool. In deze les is er aandacht voor het groen rond de school en wordt er met de kinderen gepraat over de gevolgen van zwerfafval waarna er gezamenlijk een schoonmaakronde in de omgeving van de school wordt gehouden.

Meer weten over  de Werkgroep Groen of ons lesprogramma?  Heeft u suggesties voor aanvullende activiteiten of wilt u zelf de handen uit de mouwen steken, bijvoorbeeld als tuinier van een vlindertuintje?  Neem dan contact op met Arthur Hooijer via werkgroepgroen@gmail.com of 033-480 3535.

VEILIG VERKEER - WERKGROEP VERKEER

Zowel het Wijkbeheer als de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) participeren in de Werkgroep Verkeer. Gezamenlijk zetten zij zich in voor de verbetering en handhaving  van de verkeersveiligheid in en rondom  Hoogland. De Werkgroep onderhoudt  veelvuldig contact met de gemeente, om de belangen van Hoogland goed voor het voetlicht te krijgen.  Ook vindt overleg plaats met de wijkagent wanneer wij denken dat deze kan bijdragen aan een mogelijke oplossing. Op dit moment is de grootste kwestie de toename van het (sluip)verkeer dat het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg met zich meebrengt.

 

Meer weten over de Werkgroep Verkeer?   Of heeft u klachten over of suggesties voor het verkeer in Hoogland? Neem dan contact op met Timo Blom via blom-kok@planet.nl.